gruppebestillinger

Generelle betingelser gruppereservasjoner 

 

Bestilling

Alle bestillinger, endringer og avbestillinger skal skje skriftlig.

Booking gjøres via mail til post@hjelseng.no eller telefon 746 00 833.

Åpningstid booking: mandag – fredag kl.0800 – 1600.

Alle henvendelser utenom åpningstid sendes til vår mail. Henvendelser besvares normalt påfølgende arbeidsdag.  

Ved bestilling, ønsker vi eksempelvis program for møtedag eller kjøreplan for middagen(hvis behov) tilsendt, samt eventuelle allergier og spesielle behov, seneste 1 uke i forkant av arrangementet/selskapet. 


Avbestilling

Avbestillingsfrist er 1 uke før arrangementsdato. Avbestilling innenfor denne fristen belastes bestiller med 50% av bestillingsgrunnlag.

Reduksjon i antall senere enn 1 døgn før arrangementet, belastes bestiller med 100% av bestillingsgrunnlag.

Ved bestilling fra flere mindre grupper kan disse bli plassert i samme lokale, med mindre noe annet er spesifisert og avtalt. 


Betaling og priser

Fakturainformasjon som navn på fakturamottaker, mottakers postadresse, samt organisasjonsnummer for EHF, alternativt en e-mailadresse, oversendes oss skriftlig i mail i forkant av arrangementet.

Elektroniske betalingsløsninger som bankterminal eller vipps, er også et alternativ. Vi etterstreber oss å være kontantfrie, og oppfordrer derfor våre gjester til å benytte disse løsningene. Det er kun norsk valuta – NOK som ev. aksepteres ved kontant oppgjør.

Bestiller er ansvarlig for deltagerregninger (bar o.l) som ikke blir betalt, der det for eks. er avtalt en splitt på mat/mineralvann og alkoholholdig drikke mellom bestiller og gjest.

Vi tar forbehold om prisendringer som følge av økte kostnader på innkjøp, tjenester, økte skatter og avgifter eller andre forhold som er styrt av eksterne parter.

 

HJELSENG GÅRD AS

Adresse: Hjelsengvegen 60, 7509 Stjørdal

Vat/Org.nr: NO 916 229 135

Bank: SpareBank 1 SMN

Konto nr: 4202 03 68815

IBAN: NO4842020368815

SWIFT: SPTRNO22

 

Skade 

Bestiller står økonomisk ansvarlig for eventuelle skader som påføres lokalet, inventar eller annet utstyr forårsaket av en gjest i gruppen/selskapet. 


Fource Majoure

Om hendelser som er utenfor vår kontroll slik som streik, brann, ekstremvær og annet som gjør at oppholdet eller aktiviteten ikke kan gjennomføres, forbeholder vi oss retten til å kansellere besøket uten videre ansvar for å betale noen form for kompensasjon. 


COVID-19

I “koronatid”, hvor nedstengninger og begrensende restriksjoner rammer oss alle, gjerne plutselig og med umiddelbar virkning, gjelder egne retningslinjer.

I denne sammenheng bortfaller avbestillingstid og gebyrer mot en forventning om rebooking på ny dato så snart muligheten foreligger.