Høvre

Et høvre er en del av hestens seletøy
Det består av en tverrstilt bøyle som hviler på to ovale eller rektangulære trestykker med konveks underside. Disse bæreputene (også kalt høvreballer eller bunger med mer) plasseres like bak hestens manke.

Tømmene går gjennom to hull i høvret eller gjennom ringer av metall festet til det.

Høvre på Hjelseng

På Hjelseng har vi to utgaver av høvre. Den øverste på bildet er inntakt og denne ble kanskje mest brukt til hverdags.

Den nederste mangler bæreputene men er større og antas å være brukt til mere spesielle anledninger