Hans Hjelsenggjerdet

-  en oversikt over slekt 

Hans Tollefsen Mælasrønning (1748-1813) Skomaker, gift med Randi Paulsdatter (Gravold) (1756-1829). Hans var sønn av Tollef Skåråen. Giftermålet med Randi var det andre ekteskapet hans. Den første kona døde fra ham i 1795. 

Hans hadde flere barn, de to yngste het henholdsvis Paul og Peder.  

Paul Hansen Mælasrønning (1791-1831) ble gift med Marit Pedersdatter Mæhre. Deres sønn Johan, var Petrine Hjelsengs far. 

Peder Hansen Mælasrønning (1798-1878) ble nybygger på Mælasberg og giftet seg med Beret Ellingsdatter Hammerhaug. 

Den ene sønnen deres, Thomas, ble oldefar til Hjørdis Dullum 
 ( i "Kleivan"). 

En annen av sønnene til Peder og Beret var Hans Mælasmarken, senere kjent som Hans Pedersen Hjelsenggjerdet. 


Hans Pedersen Hjelsenggjerdet (f.1823), husmann og skomaker på plassen Hjelsenggjerdet under Hjelseng nordre (gr.nr.95).  

Hans ble gift med Guri Johnsdatter fra Dullumsplassen Brandhølet. Hun var datter av John Olsen Alstadgjerdet og Mali Nilsdatter (fra Selbu). 

Gurina ble 96 år gammel og bildet viser Guri i 1921 like før hun døde på sykeheimen. Til høyre på bildet ser vi Hans og noe av skomakerutstyret som er bevart etter ham her på Hjelseng.