Hesjetråd

Før ståltråden kom ble det brukt tau til å henge gresset på i hesjene.  Når tauet ble byttet ut med ståltrå er litt uklart, men det er ingen på gården som idag kan  huske annet enn at det har blitt brukt ståltråd. Vil tro kanskje tauet forsvant i hesjene på 50-tallet. 

Over: Hesjetråd fra Hjelseng.   Under: tauet ble etter hvert erstattet av ståltråd

Slåttonna

Slåttonna starta som regel første uka på juli og fra gammelt av var dette den mest arbeidskrevende onna på gårdene.
Men selv om det var mye arbeid så syntes folk stort sett det var ei trivelig tid. Solskinn og finvær var det alltid når vi minnes slåttonna i gamle dager....

Til og begynne med var ljå og rive redskapen, men så kom slåmaskina. Først gikk hesten foran maskina, men etterhvert tok traktoren over. 

Etter at graset var slått, var det å stappe hull til staurene. Var man heldig kunne det gå an å bruke hullene fra året før. Var man uheldig måtte man stappe på nytt igjen, og var det riktig ille så var det i tillegg så tørt at jorda var spesiell hard. Deretter var det å sette på første tråden. 

Med sleperiva samla de sammen graset og etter at fjerde tråden hadde kommet på og graset var hengt opp, var det å samle sammen det siste med hjulriva.