Langtrøen
På tomta der Mary Dullum idag bor, har det vært bosetting fra gammelt av. Opprinnelig lå det en husmannnsplass der med navnet Langtrøen. Dette var en plass under østre Hjelseng. Plassen lå sannsynligvis litt nedenfor stedet huset står idag. Hågen Pedersen Hjelsenggjerdet (1781-1846) bodde på denne plassen. Han ble kallt "Skjøtt-Hågen" eller "Traug-Hågen". Opprinnelig var han fra Lerfaldsplass i Hegra og var nybygger. Han bodde til å begynne med i nærheten av Hjelsengplassene. Han er også nevnt som bruker på Reberg og Øimoen. Enka hans, Randi Madsdatter Hognesaunet, flytta husene senere til Langtrøen. De hadde fire barn, Josias som var vognmann i Trondheim, Peter, Gurina f.1823 og Ingeborganna f.1830.