Ola Olsen øvre Mæla (1838-1906)


Født: 15. juni i 1834
Død: 5. mars 1918  ( 87 år gammel )

Foreldre:

Ane Nilsdatter Fiskvik
Ola Hågensen Einang


Ola Olsen var deres yngste sønn, og vokste opp på gården øvre Mæla i Vassbygda. Han hadde en eldre bror, John, som reiste til California da Ola var 16 år gammel.

Olas mor Ane hadde vært gift to ganger før, så han hadde fem halvsøsken fra morens første ekteskap.

Deriblant en halvsøster ved navn Søren-Anna, som giftet seg med Peter Stokke. De to flytta senere til Langåsan i Skogn markabygd.

Hans far, Ola Hågensen Einang var yngste sønn på gården Einang i Hegra, og flyttet på øvre Mæla da han ble gift med Ane som var enka etter den forrige brukeren på Mæla.

Bildet viser Ola Olsen øvre Mæla i ung alder og i uniform. Han var født i 1834 så om han er ca 20 år på bildet blir dette fra ca 1854. 

Hans onkel på Einang, Gunnar, var med som dragon i innfallet i Jemtland i 1808. Våpenkjolen hans finnes ennå på Einang og var utstillt på Stjørdalsutstillinga i 1935. Mye tyder på at Ola også tjente i Det Nordenfjeldske Dragonkompani og at bildet er tatt i den forbindelse. Olas slekt på Einang går helt tilbake til den første brukeren på gården, Arne på Einang rundt 1540.
Da Ola kjøpte gården Hjelseng

Den 9.april i 1861 kjøpte Ola gården Hjelseng nordre for 1000 spesidaler av Lars Pedersen som utvandra til Amerika med kone og barn. 

To måneder senere, i juni, giftet Ola seg med Karoline Iverdatter Foslien. Ola var da 27 år gammel og eier av egen gård.

Som bryllupsgave fikk de av Ola´s halvsøster Søren-Anna og mannen Peter Langåsan en bibel. Denne bibelen står i biblioteket og på de første sidene er det håndskrevet hilsener til brudeparet sammen med gode ønsker for framtiden.

Ola tok gårdsnavnet som vanlig var på den tida, og kalte seg Ola Hjelseng som den første av mange etterfølgere med samme navn.

Utsnitt fra første side av bibelen som Karoline og Ola fikk fra Ola`s halvsøster i Markabygda. 

I dette utsnittet står det: Bogen foræres til Ole Olsen og Karoline Iversdatter Hjelseng til brudegave med det ønske at dets indhold matte blive dem til felles velsignelse.