Skulbørstad gr.nr.92 

Gården er første gang nevnt i "Norske regnskaper og jordebøker" 1514-1521 og da under navnet Kolbestad. Navnet kan ha sitt opphav i et bosted ved et skjulberg.  

Skulbørstad var bygselgård til etter 1860, da gården ble kjøpt av John Johnsen Skulbørstad.  

Ved matrikuleringa i 1723 var avlinga 28 lass vollhøy, og gården fødde 2 hester, 6 kyr, 3 ungnaut og 8 sauer. 

Første nevnte bruker er Oluff i Kolbestad rundt 1520, og deretter Gullick mellom 1548 og 1559.  

Av andre brukere kan nevnes Ingebrigt Thomasen. Han ble i 1692 dømt til å betale 1 riksdaler til Nils Hjelseng, fordi hunden til Ingebrigt hadde skambitt hunden til Nils.  

En av sønnene til Ingebrigt, Peter, er senere å finne som Peter Hjelseng på gr.nr. 95. 

John Johnsen Skulbørstad ( f.1807) var gift med Lisbet Davidsdatter Kleven. De fikk ti barn sammen. I 1872 reiste John til Amerika med kone og fire barn. To av barna reiste ut så tidlig som i 1866. 

Skipet  "Victor", dro fra Trondheim den 25.april i 1866. Kaptein Jensen hadde på denne overfarten 311 passasjerer ombord, og skipet ankom Quebec den 9. juni.  

Inger-Anna Skulbørstad var da 18 år og reiste med sin bror John som var 20 år. Den samme John er i 1900 registrert som enkemann med to barn, Ludwig og Lizzie, bosatt i Nord-Dakota. Deres foreldre John og Lisbet reiste så etter med fire barn i 1872.  

De barna var: Dorthea, Serina, Elisabeth og Johan Skulbørstad. 

John Torsteinsen Rødde fikk skjøte på gården Skulbørstad av John Johnsen for 8000 kroner i 1886. Han var gift med Pauline Lorentsdatter. En av deres sønner, John f. 1887, reiste også til Amerika. Han reiste i 1904 på samme båt som Rikke og Paul Skulbørstadhaug. De tre var omtrent jevngamle. John finner vi igjen i folketellinga for 1920 i Madison, Lac Qui i Minnesota. Han ble gift med Minnie (f. 1896) fra Minnesota. Hun hadde norske foreldre. De fikk fire barn sammen: Edwin J., John S., Palmer C. og Anna M.En bror av John,

På vei oppover mot Skulbørstad i 1937

Torstein f. 1882, tok over gården etter far sin.  
Torstein ble i 1914 gift med Anne Helene Fredlund f. 1896. 

Sammen fikk de barna:
Anne f. 1914, gift med Peter Opem 
John f. 1916  (neste driver)
Johanna f. 1919 
Pauline f. 1922 
Sivert f. 1923 
Julie f.1 924 
Gunnar f. 1927 
Kristoffer f. 1930.