Skulbørstadhaug

Skulbørstadhaug "Haugen" - har tydelig fått navn etter beliggenheten den har ved Storhaugen - navnet på høyden ved plassen. Skilt ut fra gården Skulbørstad. 


Brukere på Skulbørstadhaug:

a) Hans Skulbørstadhaug 

b) Torstein Hansson - død før 1745 

c) Daniel Torsteinsson - flytta og bodde i 1801 på Mælashaugen. 

d) Heming Johnsen (1797-1848) 
Han var tjenestegutt på "framigala" Stokke i 1818. Heming giftet seg 26.juni samme år med Anne Larsdatter (1793-1852)
De flytta så inn på Skulbørstadhaug. 

Sammen fikk de barna:

John f. 1818. Han bodde senere på en plass under Kinnset.

Lorents f. 1820. Han var senere bosatt på Dullum

Josias f. 1823. Han bodde senere på Stokmoen

Johan f. 1829 - bosatte seg senere på Stokhaug og ble gift med Guruanna Hofstadtrø. De var Hågen Stokhaug sine foreldre, og dermed Gunelies Hjelsengs besteforeldre.

Ola f. 1826- bodde senere på Dullum

Halvor f. 1831 døde 1834

Hanna f. 1835 
__________________

I 1865 lå plassen øde. 

Mortinus Johnsen Husbymark f. 1856 var tømmermann og tok opp plassen. Han var gift med Fredrikke Skatvoldsbakken og sammen fikk de barna:

Johan Arnt (Hognesaunet)

Paul Julius f. 1881 (reiste til Amerika)

Ludvig f. 1885 (reiste til Amerika)

Rikke Berntine f. 1887 (det var hun som skrev Amerikabrev til venninna si Anna Kristine på Hjelseng. Se bilder og tekst som handler om Anna Kristine)

Anna Oline f. 1889

Olaf Teodor (Husby)

Gustav f. 1897

Martin f. 1900

Til Amerika

Rikke Berntine Skulbørstad f. 1887) reiste fra Trondheim 9.mars 1904. Hun reiste sammen med sin bror Paul Julius Skulbørstad. En annen bror, Ludvig Martinus hadde reist til Amerika året før. Skipet som tok dem fra Trondheim var s/s Salmo eid av rederiet Wilson Line. Turen over til Amerika gikk via Hull i England. Rikke var 17 år og bror Paul var 23 år gammel. 

I 1910 var både Rikke og Paul bosatt i Dell Rapids. Paul tjente da hos familien Thoreson. Rikke giftet seg i 1911 med Bernard Oleson, og kalte seg da Rikka Olson. De var bosatt i Clay County, Dell Rapids i South Dakota. I 1920 var de bosatt i Pleasant Valley, Clay, South Dakota. 

Ricka og Bernard hadde da en sønn på 3 år, Clayton M. Oleson, og en datter på 7 år, Christena F. Oleson. Rikkes bror Paul bor også sammen med familien. Ludvig Skulbørstad som reiste til USA i 1903 og Paul Skulbørstad er også registrert som emigranter fra Norge i 1914. Men Rikke reiste aldri på tur til gamlelandet etter 1904. De to brødrene finner vi igjen i US census (folketelling) i 1940. Begge ugifte og bosatt i samme hus i Baltic Town, Minnehaha, South Dakota.

GDivvv tekst under bilde

Kjente brukere på Hjelsenggjerdet

På 50`tallet bodde Ingrid og Kristoffer Skulbørstad på den gamle husmannsplassen. Her et bilde av Torstein Skulbørstad en snørik vinter på ”haugen” Det var så mye snø, at veien de måka opp ligna en tunnel. Bildet er tatt mot øst, og stuggu kan skimtes i vinkel med uthuset. Inne på den lille gårdsplassen stod det et stabbur. Husa på plassen stod til utpå 80`tallet. Etter at Ingrid og Kristoffer Skulbørstad flytta fra plassen, forfalt den sakte men sikkert, og i dag må man vite hvor man skal lete for å finne stedet der husa stod.