Snusdåse med inskripsjon

Denne snusdåsen hadde vi med til Ree Gård da vi feiret Klara Hjelseng’s 80 årsdag høsten 2008. Det var da 300 år siden snusdåsen sist var på Ree.....
Utformingen og den rike dekorasjonen med glassert stein og sisileringer, gjør at
denne snusdåsen neppe har tilhørt vanlige bønder. Mer sannsynlig en offisersfamilie verdig. Noe som stemmer med det Kåre Berg mente da han fikk se den.

Snusdåsen har følgende innskripsjon:

Johan Hans Søn Gunder:Ols:Søn:Ree Egare af Denna dosn 21 marti  1709

Snusdåsen kom til Hjelseng med Karoline Iversdatter Foslien.
Hun har nok fått den etter mor si, Gunhild Olsdatter Vifstad (1802-1866). Hennes foreldre var Kari Persdatter LitlValstad og Ola Olsen Ree.

Denne Ola hadde 5 søsken, derav en bror som het Gunnar Olsen Ree (1742-1821).
Han er nevnt som bruker på Ree i 1801, og fikk skjøte av arvingene til far sin i 1777. Samme år kjøpte han også gården By, men solgte den igjen til Jobst Conrad Hirsch. Gunnar var gift med Anne Øfstie og fikk tre barn med henne. De døde alle i spebarnsalder.

Dette er samme person som risset navnet sitt på snusdåsa - Gunder Ols Søn Ree - og altså Gunhild Vifstads onkel.

Gunnar og Ola Olsen Ree var barn av Gjertrud Bårdsdatter Mørseth (1712-1773) og Ola Gunnarson Einang (1712-1765)

Ola Gunnarson Einang dreiv gården Ree et par år som forpakter for familien Huitfeldt sine arvinger. Han fikk skjøte

på halve gården av lagmann Huitfeldt og oberst Thanes den 3.januar 1746.