Anna Kristine Hjelseng (f. 21.september 1895 - d. 2.april 1907)

En vårdag i 1907 hadde Anna Kristine besøk av ei venninne ved navn Inger Sørlie, senere gift Isaksen. Annas foreldre var borte denne dagen. Faren, Ole Andreas, var på en auksjon på gården Beistad, og mor Petrine var på misjonforeningsmøte. To hunder, en fra hver av Hjelsenggårdene, begynte å slåss. ( - på jordet litt nord-øst for der postkassene våre står idag.) De to jentene sprang avgårde for å skille dem ad. Idet Anna Kristine
sprang over bekken, som var dekket av snø, falt hun igjennom og ble trukket innunder isen. Venninnen Inger sprang straks etter hjelp, men det var først utpå kvelden at Anna Kristine ble funnet druknet under brua på veien som går oppover til Kinseth. Dette skjedde i april 1907.

På gårdsmuseet finnes det en del av et amerikabrev som Anna Kristine fikk av en venninnne som utvandret til Amerika. Hennes navn var Rikke Berntine Skulbørstad. Rikke ble født 24.juli i 1887, og var datter av Mortinus Johnsen Husbymark (F.1856) og Fredrikke Jensdatter (1858-1915). Han var tømmermann, og de var bosatt på Skulbørstadhaug. Både Rikke og flere av brødrene utvandret, og dette er et utdrag av brevet som Rikke sendte til Anna Kristine.

".....nu saa skulde du ha faaet lært det som penere er for jeg har gaaet paa skole og lært alle slags haandarbeide og det er fint ogsaa. Ludvig er i No.Dak (north Dakota)nu for han har land der nu, men du maa hilse Olaf ifra ham at han skal skrive til ham snart. Jeg skal fotografere mig nu og daa skal du faa et af mig Kristine. Ja nu maa jeg slutte for denne gang, du maa have mange tak for alt nyt som du fortalte mig og skriv og fortælle mig meget igjen for du kan aldrig tro vor glad jeg blev naar jeg fik brev fra dig. Du maa hilse dinne Foreldre og Bedsteforeldre og Olaf og Johan ifra oss alle bade Paul og Ludvig men mest er du hilsed ifra mig Kristine.
Hils mine foreldre og søskend ogsaa saa er du snild,vi er frisk til i dag og jeg haaber vi faar være frisk ogsaa og det haaber jeg di er ogsaa. Lev Vell,
Lev Vell og God Nat Kristine.

Rikke Skulbørstad.
Dell Rapids.Amerika.
skriv til mig”

Flere skolebøker etter Anna Kristine finnes på museet. Her et utsnitt fra en skjønnskriftbok datert 1906. Til å være skriften til en 11-åring må det sies å være særdeles flott