Østre Barhaugen har nå navnet Stokkhaug. Det er uten tvil en veldig gammel plass under østre Stokke. Den første husmannen som nevnes her er Tore Johnsen (f.1626), og han oppgis som bruker i 1666. Ifølge bygdeboka hadde han to sønner, John f.1661 og Povel f.1662. I 1645 var Peder husmann under østre Stokke. Samme år betalte han koppskatt for seg selv og kona. 

Etter 1875 ble plassen drevet av Johan Hemingsen (1829-1905). Han var opprinnelig fra Skulbørstadhaug, hvor hans far Heming Johnsen var bruker fra omkring 1820. Johan hadde tre eldre og tre yngre søsken. I 1854 giftet Johan seg med Guri Larsdatter Hofstadbroen f.1836. De fikk åtte barn sammen, og dreiv plassen Islandsås i Hegra

Hågen Johansen Stokhaug (1874-1963) ble født mens familien bodde i Hegra, og han var eneste gutt i søskenflokken.  

Hågen var bare 3-4 år gammel da hans far Johan bykslet plassen Stokhaug av Kristoffer Stokke. Her vokste han opp og måtte tidlig ta til som arbeidskar både heime og ute. Som 16-åring begynte han hos Richter i skiferberget i Gederåsen, og senere var han med i Øverlandsberget ved Skarsjøen. Hågen overtok bruket etter faren, og fornyet bykselkontrakten med Christian Stokke.  

Arbeidsplikten var 36 dager for året, og plassavgiften var 40 kroner. Hågen ryddet og nydyrket 30 mål på Barhaugen. 

 

Fra å fø ei ku, ble bruket drevet fram til å fø 4 kyr og 2 hester. Ei stund dreiv Hågen også skiferbrudd for egen regning i Kindsetberget, og i ti vintre hadde han skogskjøring fra Kalldalen og Brekkskogen. 

I 1905 fikk han kjøpe Stokhaug, og i 1907 kjøpte han øster-Brekka av H.P.Jenssen. Hågen dreiv denne gården et par år til 1909 da han solgte den. 

Hågen giftet seg i 1894 med Gurine Pedersdatter Beistadtrø (1867-1935). De fikk åtte barn sammen, men to døde i spebarnsalder. 

De seks som levde opp var: 

Gunelie (f.1897) giftet seg med Olaf Hjelseng
Inga (f.1898) var sydame og fikk datteren Anna

Petra (f.1900) ble gift med Iver Beistad
Johanne (f.1905) giftet seg med Alfred Resve
Gunbjørg (f.1908) giftet seg med Iver Jullum
Johan Petter (f.1911) ble gift med Magda Dyvad.

Da Hågen døde i 1963, dreiv Johan Petter og Magda gården videre.