Dombjeller

En dombjelle er en rund bjelle med spalter eller hull. I hulrommet er det lagt inn en kule, slik at dombjella gir en dump, ranglende lyd når den settes i bevegelse. Lyden blir særlig karakteristisk når det er flere bjeller sammen

Dombjellestøping er også et gammelt håndverk, og ikke av det enkleste slaget. I Meråker har det fra gammelt av vært flere som behersket den kunsten. Fremgangsmåten var ofte en godt bevart slektshemmelighet. Dette var et yrke som stillte de største krav til både nøyaktighet og arbeidsteknikk. Selve støpemassen bestod av kopper og tinn i et forhold som var avgjørende for klangen i det ferdige produktet. Så kom dreiinga,pussinga og til slutt polering. Og aller sist ble dombjellen skåret opp med skjærfil i 3 snitt. 

Skulle man til kirken eller i gjestebud, skulle det være i fin slede eller vogn og med vakkert seletøy. Når det gjelder kjøreutsyr kan stjørdalsbygdene vise
til noe av det vakreste som finnes i landet. Men takket være svenske oppkjøpere som reiste rundt i bygdene og kjøpte opp det de fant av gamle ting, er mye av kjøreutstyret på svenske museer den dag i dag. Noe er likevel fremdeles bevart rundt omkring i private gårdssamlinger og på Hjelseng er det bevart flere sett med dombjeller. 

 Nå er produksjonen av dombjeller en saga blott. Festlig dombjelleklang lyder ikke lengre hverken på kirkevei eller i tømmerskog, og kanefartenes tid er for all tid omme..........