Foslien gr.nr.100 br.nr.1

Over: Fosslien Gård slik den var på slutten av 1800-tallet.

Foslien gr.nr.100 br.nr.1 Blir uttalt Få`sslia. Gården lå i ei li ved Fosslibekken, derav navnet. Gården nevnes første gang rundt 1590, og da som et underbruk til Værnes. Det er mulig plassen har vært bebodd tidligere, ligget øde lenge, for så å bli tatt i bruk igjen. 

Fosslien må kunne regnes som en betydningsfull gård gjennom mange generasjoner. Kaptein, senere oblt. Wilhelm Bruennech, var i sin tid eier en stund av Værnes Hovedgård. Bruennech nedstammer fra en tysk ætt, men faren var norsk og sjef for nordre Gudbrandsdalens regiment. Trolig kom derfor Wilhelm Bruennech til Stjørdal fra nettopp Gudbrandsdalen. På denne tiden var utvilsomt Værnes den største gården i dalføret, og dekket trolig hele Nedre Stjørdal.

I 1628 er Baltazar Kaarde nevnt som bruker av bl.a Foslien. 

I 1768 fikk Karen Sophie Brueneck skjøte på Foslien av sin mor som var enke etter oberstløytnant Brueneck på Værnes. Fredrick Vilhelm som han het, døde samme år på Foslien. 

Etter henne drev Johan Ernst Alnes gården. Han var vaktmester ved dragonene, og druknet i 1804 under en fisketur ved Billedholmen. 

Fra 1801 drev hans far, Endre Eliasen, Foslien som underbruk.  
Selv bodde han på Øyan. 

Iver Endresen Ven tok over Foslien i 1828, etter Augustinus Mathisen. Året etter giftet Iver seg med Gunhild Olsdatter Vifstad, og samme år fikk de sin første sønn, Endre. 

Endre Foslien tok over gården etter sin mor i 1861. I tillegg drev han også skiferbrudd i Fossliberget. Der ble det tatt ut skifer både til taktekking og stein til trapper. Endre Foslien var medlem av nedre Stjørdal herredsstyre i to perioder.   

Ekteparet Endre og Mali Foslien skipa flere legat, blant annet til fattige trengende i Stjørdal kommune. 

Til Værnes kirke gav de dagens døpefont av kleberstein,  samt ymse andre ting.

Fosslien Gård slik den sto fram helt til på 1980-tallet. Driftsbygningen ble revet i 1986/87. Om vi tenker oss at fotografen av denne bildet sto ved Stokkan skole så vil inngangen til Fosslia Fjellhall ligge litt utenfor bildet ned til venstre. Vi kjenner kanskje gården nevnt som Holand som var siste bruker.