Iver Endresen Ven laga mange fine
ting, og navnet eller initialene
hans er rissa inn på mange ting,
som nå er å finne på Hjelseng.