Hågen Stokhaug

Hågen Johansen Stokkhaug (f. 1874 - d.1963) ble født på en plass under gården Island i Hegra den 17.november i 1874. Foreldrene, Johan Hemingsen (1829-1905) og Guruanna Larsdatter Hofstadtrø (1836-?), bykslet plassen Stokkhaug av Kristoffer Stokke da Hågen bare var 3-4år gammel. Her vokste han opp og måtte tidlig ta til som arbeidskar både heime og ute. I onnene var det 14 dagers arbeidsplikt hos husbonden. Det året han gikk for presten måtte han om høsten skjære en meling korn etter at han kom heim fra presten. Som 16-åring begynnte Hågen hos Richter i skiferberget i Gederåsen. Fortjenesten var 10 øre timen og var på det høyeste 17 øre. Senere var han med i Øverlandsberget i Skarsjøen i 5 år. Ved siden av arbeidet i skiferbruddt arbeidet han også heime på bruket. Hågen overtok bruket etter faren,og fornyet bykselkontrakten med Christian Stokke. Arbeidsplikten var 36dager for året og dagpengene 50 øre. Plassavgiften var 40 kroner. Hågen ryddet og nydyrket 30 mål på Stokkhaugen (Barhaugen), og det var ikke små steinlass som ble tatt opp. En del av steinen ble brukt til gjenlegging av grøfter. Fra å fø ei ku, ble bruket drevetfram til å fø 4 kyr og 2 hester. Ei stund dreiv Hågen også skiferbrudd for egen regning i Kindsetberget, og i ti vintrer hadde han skogskjøring fra Kalldalen og Brekkskogen.
I 1905 fikk han kjøpe Stokkhaug, og i 1907 kjøpte han Øster-Brekka av H.P. Jenssen. Hågen dreiv denne gården et par år til 1909-da han solgte den. I sine yngre år var han en dyktig skiløper som tok flere premier. I Stjørdal Skilag var han også et interessert medlem, og en flittig gjest i lagets skihytte ved Kindset. Hågen giftet seg i 1894 med Gurine Pedersdatter Beistad(1867-1935). De fikk åtte barn sammen, men to av dem døde i spebarnsalder. De seks som levde opp var: Gunelie (f.1897) giftet seg med Olaf Hjelseng, og fikk barna Anna Kristine (Kiste), Ole Andreas, Jon og Gurine.
Inga (f.1898) var sydame og fikk datteren Anna, senere gift med Ragnar Minde. 
Petra (f.1900) ble gift med Iver Beistad og de fikk barna Jon, Reidun, Harald og Gurine.
Johanne (f.1905) giftet seg med Alfred Resve, og fikk sønnen Henrik.
Gunbjørg (f.1908) ble gift med Iver Jullum, de adopterte datteren Ragnhild.
Johan Petter (f.1911) ble gift med Magda Dywad, og fikk barna Hans og Grete, Gunnar og Jan.
Da Hågen døde i 1963, 89 år gammel, dreiv Johan Petter og Magda gården videre.