Hjelseng i 1865

Den 9.april i 1861 kjøpte Ola Olsen Øvre Mæla gården Hjelseng nordre for 1000 spesidaler av Lars Pedersen som utvandra til Amerika med kone og barn. Dermed var dagens slekt etablert på Hjelseng. 

To måneder senere, i juni, giftet Ola seg med Karoline Iverdatter Foslien. Ola var da 27 år gammel og eier av egen gård.

Det var vanlig at eierne tok navnet dit de kom og slik også ble det med Ola. Han tok raskt etternavnet Hjelseng og ble dermed den første som het Ola Hjelseng.

Folketellinga i 1865

I 1865 bodde 7 personer på Hjelseng. Ola og Karoline hadde fått en sønn tre dager før julaften i 1862. Han fikk navnet Ole Andreas.

De hadde også en dreng til å hjelpe seg med gårdsdrifta, Peter fra Trondhjem, og ei tjenestejente som het Trina.

På «kåret» bodde gamle Riborg som var mor til den forrige brukeren. Hun ble alene igjen her på Hjelseng da sønnen solgte gården og reiste til Amerika med kone og barn. Hennes ektemann gamle Peder døde i 1862. Riborg hadde sin egen dreng, Fredrik.

Buskapen i 1865 var 2 hester, 5 kyr, 10 sauer og ei geit.

Fra Foslien hadde  Karoline fått med Buan som gave.

Årene etter 1865

Den tidligere eieren av gården Lars Pedersen var den første fra grenda som utvandret til Amerika. Senere fulgte eierne av alle gårdene etter.

Rundt århundreskiftet hadde det kommet nye familier inn på de fleste gårdene i nabolaget. Utvandringa til Amerika hadde satt sine spor. Mange familier og ungdommer hadde reist fra gårdene og husmannsplassene.

Ola og Karoline var da omtrent alene om å ha bodd i Stokkgrenda siden 1861.

Barnebarn

I 1891 gav Ola skjøte på Hjelseng til sin sønn Ole Andreas, som året før hadde giftet seg med Petrine Johansdatter Hilan.

Det året fikk Ola og Karoline også sitt første barnebarn. Det var en gutt som fikk navnet Olaf Olsen Hjelseng.

Det første bildet

Det første bildet av Hjelseng Nordre. En  fotograf fra Trondheim tok dette bildet ca år 1910. Det ble laget postkort av dette bildet. Dvs et såkalt privatkort som ble bestilt av den enkelte i kun små opplag.