Hjelsenggjerdet

Benevnelsen "Gjerdet” ble brukt om plasser som ofte ble rydda i gammel slåttmark som ligger litt unna gården. Mange av disse plassene var gamle boplasser som var i drift før svartedauen, og som ble tatt opp igjen som husmannsplasser på et langt senere tidspunkt. Hjelsenggjerdet var en plass under Hjelseng som lå i øvre kanten av golfbanen like bak sommerfjøset. Like vest for denne lå enda en plass med navnet Hjelsenggjerdet. Denne lå under br. nr.2

De siste brukerne på Hjelsenggjerdet

Hans Pedersen Hjelsenggjerdet  (1823-1917)  
Gurina (Guri) Dullumsplass (1825 til 1921)

Hans var skomaker og sønn av Peder Hansen Mæla. 
Han bodde på Mælasmarken fra 1852 til 1870, og etter den tid på Hjelsenggjerdet.
I august 1857 ble han gift med Gurina (Guri) Dullumsplass (Brandhølet). Hun levde fra 1825 til 1921 . Hennes foreldre var John Olsen Alstadgjerdet og Mali Nilsdatter fra Selbu.
Hans og Guri var de siste brukerne på Hjelsenggjerdet.

Guri og Hans hadde 7 barn:
-  Jonetta født 1848 (gift Hellesberg)
-  Peter født 1849 (bodde på Skulbørstadplass)
-  Marta født 1852 (Trondheim)
-  Bortinus født 1856 (Malvik)
-  Johan født 1859
-  Hågen født 1862 (Kjent som Hågen Hansen Dullumgjerdet)

Gurina ble 96 år gammel og bildet viser Guri i 1921 like før hun døde på sykeheimen. Til høyre på bildet ser vi Hans og noe av skomakerutstyret som er bevart etter ham her på Hjelseng.

Kjente brukere på Hjelsenggjerdet

a)  Hans Larsen Hjelsenggjerdet (f.1620)- første nevnte husmann på plassen. Han er nevnt i 1665, men ikke i 1666.


b)  Lars Eriksen (1722-1813) gift med Ellen Reiersdatter.

c)  Ingebrigt Einarsen (korporal) gift med enka etter Lars - Ellen.

d)  Ola Larsen (1738-1813). Ført opp som husmann med jord i 
folketellinga i 1801. Han giftet seg med Anne Kathrina Kindset. Hun hadde i 1793 en uekte sønn, Anders. Som barnefar oppga hun løytnant William Wessel på Værnes. Senere gikk hun fra dette, og sa at guttens far var en gift mann, Ole Larsen Skulbørstadplass, som hun ble gift med senere da den andre kona hans var død. Ole Larsen Hjelsenggjerdet og Ole Larsen Skulbørstadplass er en og samme person.

e)  Ole Larsen Hjelseng (1778-1866), var sønn på gården og giftet seg med Riborg Sverksdatter Husby (1781-1849). De hadde 8 barn. 
Ole var bror av Peder Hjelseng, så det var Oles brorsønn som solgte gården Hjelseng til Ola Olsen Øvre Mæla i 1861.

f)  Anders Thalhaug var sersjant og bodde på plassen ei tid. 
Ved folketellinga i 1865 var buskapen 1 ku, 4 sauer, 6 geiter og 1 gris.

g) Torstein Olsen Hjelsenggjerdet ( f.1820) brukte plassen ei stund. Han var gift med Malena Pedersdatter Skatvold (f.1818). De hadde tre barn: Ola f.1845 Peter f.1847 Riborg f.1850. Familien dro først til Namdalen og utvandra så til Amerika. I 1880 var de bosatt i Cass. Dakota Territory. De kalte seg da Torstein og Malanda Hjelseng. Den eldste sønnen deres, Ola Hjelseng bodde i 1880 på samme sted som foreldrene og var gift med Caroline. Sammen fikk de barna Olaf Hjelseng f.1868 og John Hjelseng f.1877. Begge født i Iowa. Den andre sønnen til Torstein og Malena, Peter Hjelseng, var i 1880 bosatt i Greasewood, Umatilla i Oregon. 


h) Hans Pedersen Hjelsenggjerdet (1823-1917) I august 1857 ble han gift med Gurina (Guri) Dullumsplass (Brandhølet)


I USA finner vi som beskrevet over, flere etterkommere etter brukere på Hjelsenggjerdet. Senest i 2005 var det etterkommere som besøkte plassen.