Hjelsenggjerdet 2 

Den andre plassen som het Hjelsenggjerdet var husmannsplass under bnr.2, Hjelseng, søndre

Hågen Hansen Hilaunet ble født 1837
Han var sønn av Hans Johnsen Hilaunet. Hågen var nybygger på plassen og bodde ei kort tid også på Barhaugen. Han var gift med Mali Petersdatter Kindset (f.1839) og de hadde fire barn:

Hans
Johan
Anna Gjertine
Johan 

Ved folketellinga i 1875 var buskapen 1 ku, 4 sauer og 1 gris.  

De sådde ei halv tønne bygg,
1 1/4 tønne havre og satte 3 tønner poteter. 


Utvandret

I 1879 utvandra familien til Amerika. Der finner vi dem igjen som Haagen Hilan og Mollie Kindseth.

Datteren Anna ( 1868-1934) giftet seg i USA med Lars J. Gjemse. 
 
I 1930 bodde Anna og Lars i Wannamingo, Goodhue i Minnesota. Deres barn het:   
Alma
Louis
Ruben
Minda
Joseph 

Alle med etternavn Gjemse. 

Sammen med dem bodde bestemor Mollie. 

Annas bror Hans H. Hilan (1864-1943), ble i 1896 gift med Selvina Larson. De var bosatt i Belle Creek, Goodhue i Minnesota. 

Sammen fikk de barna:  
Henry
Orben
Mabel
Leonard og  
Georg  
Alle med etternavn Hilan

Neste bruker 

Peter Johansen Julsethammer (Lånke)(1843-1899) var sønn av Johan J. Julset og ble den neste brukeren på Hjelsenggjerdet.  
Han ble i 1878 gift med Brynhild Pedersdatter f. i Selbu i 1847. Hun tjente i ungdommen på Hilan.

De hadde 3 barn:
Johan Peter (på Byahaug)
Anne Martine
Inga Lovise