Hjelseng søndre, gnr 95, br.nr 2 

Ved folketellinga i 1865 var gården underbruk til østre Stokkan. Kristoffer Olsen Stokke (1809-1882) kjøpte gården i 1843 av Peder Larsen Hjelseng.  

Foranledningen til delingen av Hjelseng i br.nr 1 og 2, var at Peder Skyldte Kristoffer penger. Etter delingen flytta Peder husene til br.nr 1, og fikk på denne måten stykket opp jorda til bonden på Stokke. 

Johan Stokke, Kristoffers sønn, gav i 1875 skjøte på Hjelseng søndre til Peter Pedersen Skjærvold (1843-1923). Om ham sies det at han var «sognets beste smed» i sin tid. Han var gift med Olive Hansdatter Vollan, og de fikk åtte barn. Den yngste sønnen deres, Ole Johan, er senere å finne igjen på gården Dullum. 

Bryllupsbildet til Ole Johan og Sigrid (f. Krislok) er bevart her på Hjelseng. De to var Peder Dullums foreldre. 

Sivert Bersvendsen Husbyaunet (1849-1934) var neste bruker, og fikk skjøte på gården i 1888. Han var gift med Gurina Einarsdatter Vikan.  

Deres sønn Einar Bernhard Hjelseng (f. 1874) fikk skjøte av far sin i 1917. Han ble gift med Lovise Johansdatter Sortesrønning, og de fikk barna: 

Marie f.1900 

Sivert f.1904 som ble neste bruker

Gurine f.1907 

Signe f.1910

Hjelseng Søndre på tidlig 60-tall. Den gangen gikk hovedveien gjennom gårdene. I 1967 ble veien lagt om og kom da langs bekken som vi ser bak gården.

Sivert Hjelseng  f. 14/10-1904

Hans foreldre var Lovise og Einar Hjelseng. 

Sivert ble gift i  1942 med Dagny Charlotte Amalie Stendal.
Hun ble  født 19/4-1913 i Meråker og foreldrene het Peder og Gjertrud Stendal. 
Dagny og Sivert fikk 4 jenter sammen:

Lovise f. 17/11-1943 
Marie f. 17/4-1945
Gunvor Eli f. 27/11-1953

Sigrun f. 1954