Johanne Vinge og Johan Hjelseng ’ s bryllup i 1923


Johan Hjelseng ble født den 3.mars i 1899, og var nest eldste sønn av Ole Andreas Olsen Hjelseng og Petrine Johansdatter Hilan.

Han vokste opp på Hjelseng med sine brødre Olaf og Konrad. To søstre døde, den ene noen måneder gammel og den andre, druknet ved tiårs alder. 

I unge år var Johan en ivrig skytter og medlem av Stjørdal Skytterlag.

Johanne Vinge ble født i 1897. Hun var datter av stykkjunker Hågen Vinge og Anne Lovise Hilan på gården Blakstad.

I 1923 giftet Johanne og Johan seg og bryllupet sto hjemme på Hjelseng. Til å begynne med var de også bosatt på Hjelseng, men i 1925 kjøpte Johan eiendommen Åsen ( gnr.89, brnr.6 i Vikanveien ) Selger var Johannes Aasen. Han levde forøvrig videre som kårmann på gården til han døde. 

Johanne og Johan bygde opp gården på Kvislabakken, og i 1945 ble den gamle trønderlåna erstattet med en ny hovedbygning.

Sammen fikk Johan og Johanne to barn.
Datteren Anne Lovise ble født 2/7 i 1923, og sønnen Olav ble født 2/6 i 1930.Bilde fra Johanne Vinge og Johan Hjelseng ’ s bryllup i 1923. Bildet er tatt foran trønderlåna på Hjelseng og er vel det siste bildet som viser låna i rød farge.

Anne ble senere gift med Josef Vikaune på nabogården, og de ble foreldre til døtrene Astrid, Jorunn, Inger og Oddveig. Josef kom fra nabogården og under bryllupet foregikk dansen i den nye låna.

Olav giftet seg med Svanhild Hyldmo, og sammen fikk barna Ada, Mona og Jan Ove.