Karoline Iversdatter Fosslien 

Født: 7. desember i 1831
Død: 5.mars 1918, ( 87 år gammel )

Foreldre:
Gunhild Olsdatter Vifstad (1802-1866)

Iver Endresen Ven (1788-1848)

Søsken:

Endre Fosslien (1829-1912)
Ole Iversen Fosslien  (1834-1916) "Fossli-Ola"
Berit Iversdatter Fosslien 

Ekteskap:
Da Karoline var 30 år gammel ble hun gift med Ola Olsen øvre Mæla (1838-1906), som før het Ola Einang etter gården der han var født.

Barn: 
Ole Andres Olsen Hjelseng født 21.desember 1862

Fosslien Gård slik den så ut på 1800-tallet. Fosslien må kunne regnes som en betydningsfull gård gjennom mange generasjoner og i dette miljøet vokste Karoline opp. Litt utenfor venstrekanten av bildet ble i våre dager Fosslia Fjellhall bygd.

Karoline og Ola fikk skjøte på gården Hjelseng nordre for 1000 spesidaler den 9.april 1861, og 10. juli samme år giftet de seg.

Karoline ble da bosatt på Hjelseng, og her finnes det fortsatt mange ting etter henne som hun gjerne hadde hatt med seg hjemmefra da hun giftet seg. Mange av tingene var det også hennes far, Iver Endresen som hadde laget.

Karoline døde 5.mars 1918, 87 år gammel.


Karolines søsken

Endre Foslien 1829-1912 
Karoline 1831-1918
Ola 1834-1916
Johan 1837, død samme år 6mnd. gammel
Beret 1838-1930

Endre Fosslien (1829-1912)
Endre var Karolines 2 år eldre bror. Han fikk skjøte på Fosslien Gård av sin mor Gunhild for 1000 spesidaler i 1861. Han var som sin far medlem av Stjørdal Herredstyre. Dette i periodene 1874-77 og 1880-87.

Den 20.juni 1860 ble han gift med Mali Kristoffersdatter Stokke (1834-1903).
De to forble barnløse. Rundt århundreskiftet stifta de to legat.  Et til Innherred Barneheim ved Levanger, og et til fattige trengende i Stjørdal herred.

Til Værnes kirke ga Mali og Endre en vakker døpefont av kleberstein, sammen med forskjellig annet utstyr. Mesterne for døpefonten var to stjørdalinger: Peder Estensen Værnes og Lorents Noteng. De arbeidet begge i Domkirkens steinhuggerverksted. 

På døpefontens fot er det hugget denne innskrift: GAVE:FRA:ENDRE:IVERSEN: FOSLI:OG:HUSTRU:AAR:1900

Familiebilde fra 1918. Foran fra venstre: Konrad Hjelseng, Petrine Hjelseng, Endre Fosslien, Karoline Hjelseng. Stående fra venstre: Ole Andreas Hjelseng (Ola) Olaf Hjelseng, Johan Hjelseng, Gunelie Hjelseng

Ole Iversen Fosslien (1834-1916)
var Karolines 3 år yngre bror. Han forble ugift, og fram til sin død i 1916 var han bosatt på Hjelseng hos sin søster . Han var kjent som "Fossli-Ola". Han stifta et legat: Ole Iversen Fossliens legat.

Beret Iverdatter Folvik 1838-1930
Beret ble gift med Peder Olsen Folvik den 7.august i 1866. Han var sønn av Ola Iversen på østre Folvikgrinda. Peder kjøpte plassen Folvik i 1878. Kjøpte seinere også østre Folvikgrinda og bruksnr. 3 Folvik midtre, som var en gammel husmannsplass, kalt Nyaunet. Peder og Beret fikk datteren Mette Regina i 1866, hun forble ugift og hadde ingen barn.