Kinnsethhaugen 

En gammel plass under Kinnseth, som lå øde for lenge siden. To brukere nevnes i bygdeboka. Den første var Tor Kindsethaugen på begynnelsen av 1600 tallet. Den andre var den tidligere nevnte Lars Jørgensen f. 1634, som fikk bot sammen med John Aslaksen for å ha overfallt og banket opp Nils Dullum. 

Kinnsethgjerdet

Også en gammel plass, og muligens samme plass som Kinnsethhaugen. Første bruker var John Johnsen Kinnsethgjerdet f. 1770. Var i 1801 ført opp som husmann med jord. Han var gift med Anne Paulsdatter.John Hemingsen Skulbørstadhaug f.1818 var den siste som bodde på Kinnsethgjerdet. Han var tømmermann og utvandra med familien sin. Årstallet da de reiste er litt usikkert, men historien vet å fortelle at John sang av glede hele veien da han dro fra Kinnsethgjerdet. Det sies at broren Johan Hemingsen som bodde på Barhaugen (Stokkhaug) hørte sangen da de dro.

John Hemingsen var gift med Karen Arntsdatter, og de fikk ni barn sammen. Hvor mange som utvandra av dem vites ikke. John kom visstnok tilbake til gamlelandet igjen. I 1875 var buskapen 2 kyr, 9 sauer og 1 gris.