Klokkemakeren Torger Romsås

Solem Nedre eller som plassen het før i tiden "Ner - Solemmen" ligger ved nordre enden av Jonsvatnet.

Det er det en liten gård som i daglig tale ble kalt "Romsåsrommet", 

Der bodde det for ca. 210 år siden en klokkemaker som het Torger Olsen Romsås. Han var født i 1761. Slekta hans kom egentlig fra Gudbrandsdalen. Han var en usedvanlig flink og fingernem kar. Det er enda den dag i dag veggklokker og gulvklokker som han har laget, og de er rundt 200 år.

Fremdeles går de like støtt som en hvilken som helst annen klokke av nyere dato. Han laget mange veggklokker i sin tid, og de ble spredt ut over flere bygder både i Strinda, Hegra, Selbu og Malvik. Klokkene merket han med T. R. Eller T. Romsås.

Klokka på Hjelseng. 

Over ser du signaturen fra selve urverket i  klokka på Hjelseng. Det er mulig at selve urverket opprinnelig har stått i en annen kasse da den ble produsert. Torger Romsaas lagde sine klokker ca rundt år 1800 og selve klokkekassen her er datert med 1846 i fronten. En annen mulighet er selvsagt at selve klokka er blitt malt på nytt i 1846.

Denne klokka sto i stua på Hjelseng fram til 2016. Urverket var i bruk til ca 1980. Klokka slo hver time og det kunne bli slitsomt å høre på natten igjennom i ei svært lydhør trønderlån. De siste årene ble selve slagene dempet med tape.  Det var svært viktig at selve urverket sto i vater og den siste som var her og justerte urverket var nabo og selvlært "urmaker" Iver Dullum.

Om Torger Romsaas

I 1797 kjøpte Torger gården Moen. Han var ugift og hadde en tjenestepike som også var ugift . Hun var født i 1764 og het Mali Halvorsdatter Reinaas.

En kranglefant

Torger var nok det vi idag kaller en kranglefant for i perioden oktober 1797 til juni 1805 var Torger 10 ganger i Strinda forliksrett både som innstevnet og stevner. 

Den 10.10.1797 saksøkte han Niels Olsen Solemmen for en utestående skyld på 99 daler. Torger ble innstevnet den 6/9 1798 av Peder Halvorsen Digre for skyldig tiende til kongen og presten. Den 14/6 1798 saksøkte han bonde Thomas Engelsaasplass og anklaget ham for å ha lurt seg til å sette inn sin hest som var befengt med smittsom styggedom inn på hans stall, slik at han ikke fikk brukt sine hester. Thomas ble dømt til å rengjøre hans stall og betale 2 daler i mulkt for hver uke han ikke fikk bruke stallen.

Torger prøvde å selge gården Moen til bonde Anders Andersen Aspås. Det ble uenigheter om salget, og den 6/9 1798 ble Torger innstevnet for retten fordi han ikke ville holde kontrakten. 

Den 15.11.1798 prøvde Georg Frederich von Krogh å ta igjen gården Moen på odel. Torger løste inn odelsretten med 50 daler. Den 2.l0.1800 ble Torger innstevnet av den tidligere bruker av gården Peder Thomassen Moen som gjorde krav på sin kårkontrakt som var inngått 4.10.1792 oppfylt. Han ble innstevnet på nytt den 30.7.1803 for samme sak. Torger saksøkte også sin nabo Peder Olsen Siim for selvtekt, skadeverk og tyveri. Saken gjaldt istandsettelse av gjerdegarden for utmarken. 

Siste gang jeg fant at han ble innstevnet, var den 15.6. 1805 av sin husholderske Mali Halvorsdatter Reinaas. Hun krevde han for tjenestelønn han var skyldig for den perioden hun hadde arbeidet for han.

Det er skrevet mye om gamle klokkemakere fra andre bygder, og derfor bør heller ikke Romsås bli glemt da han sikkert sto fullt på høyde med disse.

Kilde: Strinda historielag