Langtrøen

På tomta hvor Mary og Petter Dullum satte opp eneboligen som står der idag, har det vært bosetting fra gammelt av. 

Opprinnelig lå det en husmannnsplass der med navnet Langtrøen. Dette var en plass under østre Hjelseng. Plassen lå sannsynligvis litt nedenfor stedet huset står idag. 

Hågen Pedersen Hjelsenggjerdet (1781-1846) bodde på denne plassen. Han ble kallt "Skjøtt-Hågen" eller "Traug-Hågen". Opprinnelig var han fra Lerfaldsplass i Hegra og var nybygger. Han bodde til å begynne med i nærheten av Hjelsengplassene. Han er også nevnt som bruker på Reberg og Øimoen.

Enka hans, Randi Madsdatter Hognesaunet, flytta husene senere til Langtrøen. De hadde fire barn:
Josias som var vognmann i Trondheim
Peter
Gurina f.1823
Ingeborganna f.1830.

Toppstuggu. 

Husene vi ser på bildet under ble oppført under krigen. Toppstuggu til høyre ble satt opp i 1943 av Ingrid og Henry Dybvad. Rundt 1950 tok David Myran over før kommunen kjøpte eiendommen i siste halvdel av 50-tallet. Huset “endte sine dager” i 1966 da brannvesenet brukte huset til brannøvelse.
Huset til venstre på bildet ble satt opp av Rolf Johansen. Senere ble dette tatt over av en Mikkelsen. Huset ble revet på midten av 50-tallet.