Navnetradisjonen på gården Ven er forøvrig verd å nevne. Helt fra 1500 tallet finner vi navnene John og Endre i slekta. Førstefødte sønn i hver generasjon har navnet til sin farfar og far. Broren til Iver, het altså John Endresen Ven, og deres far var Endre Johnsen Ven. Slik er det ubrutt i seks generasjoner bakover i tid, til den første John som levde på 1500 tallet.Navnet og slekta og gården, var uadskillelige i gamle dager. Det måtte noe spesiellt til hvis ei jente eller en gutt fikk et navn som ikke var brukt før i slekta. De gamle "gikk igjen" i de unge som hadde samme navn. Eldste sønnen skulle alltid kalles opp etter bestefaren på farssiden. Det var bare et unntak, - hvis en kar gifta seg med ei jente som hadde gård selv, så skulle gjerne eldste gutten kalles opp etter faren hennes, så navnet kunne følge gården videre. Iver Endresen Ven holdt heimgårdens navne-tradisjoner i hevd, og døpte den første sønnen han og Gunhild fikk for Endre (f.1829). Førstefødte datter likeså, Karoline, etter Gunhilds mor Kari. Iver og Gunhilds sønn Endre døde barnløs, men navnet lever videre i Endre Hjelseng (f.1990), seks generasjoner etter Iver Endresen Ven.