Nyrydding

Jordene oppover mot sommerfjøset har bestandig vært utrolig steinrik. Jon og Ole Hjelseng har på 50-, 60- og 70-tallet  plukket og kjørt bort flere hundre tilhengerlass med stein. Da området først på 1900-tallet var under nydyrking var det generasjonen før dem som kjørte stein fra samme området. Den gang fikk de også avsetning på den.

Konrad, Johan og Olaf kjørte på sommers tid steinen bort fra jordet og lagret dem på hauger og kanter langs jordene. På vinters tid ble så steinen lastet opp på sleder og kjørt ned til sentrum. En mann som het Skifte ble også ved noen anledninger leid inn som hjelp til dette arbeidet. Trolig var dette Sivert Lorentsen Skifte (f.1872)...han var far til Rolf og Sigvart Skifte.

Omtrent der hvor Rådhuset idag står, satt det til å begynne med en kar som de kalte Sivert Kias. Han knuste stein for hånden og pukken ble bl.annet brukt som grunn i gata.

Vi finner rester etter steinlagrene de hadde, den dag i dag. Rundt gården er det store mengder stein som aldri kom lenger enn dit.

Brødrene Konrad, Olaf og Johan Hjelseng 

Asfaltering av gata.
Det sto i Stjørdalens Blad i 1923: Arbeidet med gaten paa Halsen vil begynde i nær fremtid. Stenhaugen som forvandles til
puk ved knusemaskinen minker efterhvert og om noen tid er man vel ferdig med dette forarbeidet. Asfalten den gang var vel nærmest som oljegrus å regne.

Først i 1954 fikk gata asfalt som er i tråd med den kvaliteten vi har i dag. På denne tiden ble den også utvidet og vi fikk i tillegg en diskusjon om mellomriksveien. Den ble først planlagt der hvor dagens Ole Vigs Gate går, men i et møte senere samme år ble det besluttet å legge den til trasseen hvor dagens E14 ligger.