Olaf Olsen Hjelseng 

Født: 19. januar 1891
Død: 28. juli 1948

Foreldre: 
Petrine Johansdatter Hilan
Ole Andreas Olsen Hjelseng

Ekteskap

Giftet seg den 13. september 1919 Gunelie Stokhaug, datter av Hågen og Gurina Stokhaug.

Barn:
Anna Kristine (Kiste) født 2/10-1919 - senere gift med Olaf Myren 
Ole Andreas født 15/8-1921 -ugift
Jon født 16/8-1927 - senere gift med Klara Bodsberg
Gurine født 28/1-1935 - senere gift med Jon Storstad

Virke:
Olaf ble beskrevet som en sjelden flittig og arbeidssom gårdbruker. Han overtok gården Hjelseng etter far sin i 1927, og var godt likt av alle for sitt behagelige og likeframme vesen. I tillegg til å drive gården innehadde han en rekke kommunale tillitsverv, og da han døde i 1948 var han kasserer i Nedre Stjørdal Landmannssparebank. 

I bygda var han en kjent skikkelse og sa aldri nei når noen trengte hans råd eller hjelp. Det ble sagt at han satte seg selv til side, andre skulle gå først. Seint og tidlig strevde han med gården og arbeidet der.

Olaf Hjelseng var styremedlem og kasserer i over 20 år i Stjørdal Skytterlag. Han var også styremedlem i ungdomslaget "Ole Vig". Ved innflyttingen av ungdoms-huset Vidablikk, ble Olaf spesielt takket og som det sto i Stjørdalens Blad:  - Uten innsatsen som ble vist fra Olaf Hjelseng var det lite sannsynlig at bygget hadde blitt en realitet. 

Ulykke på Hjelseng

Olaf hadde nettopp tømt et lass med høy, og skulle gå rundt hesten på brua for å kjøre ned igjen. Akkurat idet han passerte ute på kanten av brua, besvimte han, falt fremover og ut for den 3 meter høye brua og ned i et høyrom, som ennå var tomt for høy. Sønnene Jon og Ole som var ute på gårdsplassen hørte at noe falt ned, og skyndte seg opp på låven. De fant da sin far liggende urørlig nede på gulvet. Hjelp ble tilkalt, og Olaf ble båret ned. Han var ved bevissthet, men hadde sterke smerter i rygg og skulder. Dr. Sverre Grønli som vikarierte for dr. Øvstås ble straks tilkalt, og beordret transport til Innherred sykehus.

Ryggskadene var svært alvorlige,
- en nakkevirvel var slått av - og Olaf hadde ingen følelse i armer eller ben.

Den 28. juli 1948 - en onsdag etter- middag - døde Olaf Hjelseng. Han ble 57 år gammel, og det hastige dødsfallet gjorde sterkt inntrykk i hele bygda. Alene tilbake satt Gunelie med deres 4 barn og ansvaret for gården.

Olaf står bak til venstre på bildet av styret i Stjørdal Skytterlag