Skulbørstadbakken - Petersplassen

Man vet hvor plassen lå, og dette kan godt være den eldste  plassen under Skulbørstad. 

Plass-navnet forteller lite eller ingenting om beliggenheten i forhold til gården. Men endel av gårdene der det har vært flere husmenn, kan navnet "plassen" markere stedet der den første husmannen bosatte seg.

Bildet av tuftene på Petersplassen tatt mot nord-vest. I bakgrunnen ser vi nedre del av Vassbygda.


Petersplassen lå like ved ei gammel ferdselslei fra Stokkgrenda til Vassbygda. Nede ved Mælaselva finner man ennå restene av den gamle brua over elva,et lite stykke nedenfor Skulbørstadfoss kraftstasjon. Og på den andre sia av elva lå plassene Mælesberg og Sigridplassen. Like ved Petersplassen lå også plassene Hjelsenggjerdet.

Peter Hansen Mælasmarken

Peter Hansen Mælasmarken bygde på nytt etter at plassen hadde ligget øde i lang tid. Han var den siste som bodde der, og er også ført opp på plassen Lundvik ( under vestre Husby), da under navnet Peter Hansen Hjelsenggjerdet.  

Han var sønn av Hans Mælasplass på Hjelsenggjerdet, var nybygger også på Lundvik og bodde senere på Skulbørstadbakken. Under folketellinga i 1875 var han bosatt der.  

Peter Hansen var født i 1849.  

I 1869 ble han gift med Jonetta Johnsdatter Sveberg, og de fikk fire barn:
- Berntine f.1869
- Hågen Gustav f.1874* d.1884 
- Johan Peter Skulbørstad f.1874* (tvillinger), han ble senere skomaker som sin bestefar.
- Gurina f.1877