Radio

Da radioen kom var den det første mediet som på direkten kunne nå et stort publikum. Tidligere hadde man ingen slike muligheter. Det var derfor en revolusjon da Guglielmo Marconi onsdag den 12. desember 1901 kunne sende de første trådløse signaler over Atlanterhavet. 

Det ble starten på en rasende utvikling. Snart hadde alle skip radiokommunikasjon og radioen som massemedium kom raskt i kjølvannet av oppdagelsen. I 1923 ble de første prøvesendingene foretatt i Norge. I 1933 ble NRK opprettet av Stortinget gjennom lov om kringkasting. Dermed fikk Norge som de fleste andre europeiske land en statsinstitusjon med monopol på all kringkasting. 

Radioapparatene ble raskt vanlige i de norske hjem, og allerede i 1940 kunne over halvparten av landets innbyggere ta inn NRK.


Den første radioen på Hjelseng

Det var Konrad som fikk tak i den første radioen på Hjelseng. Det var en Philips fra slutten av tjuetallet. De startet sin produksjon i 1927, så Konrad var veldig tidlig ute. Gammel-Ola (Ole Andreas Olsen Hjelseng) hadde hjulpet sønnen med finansieringen. Det menes at man fikk tak i radioen gjennom Johanne Hjelsengs familie. Hennes pikenavn var Vinge.

Det heter seg at “radioen samlet nasjonen og nasjonen samlet seg rundt radioapparatene”. En populær radiomann fra tjue- og tredvetallet var “Lyktemannen”. Han hadde et program på en halv time som gikk en gang i uka. Da var alle samlet rundt radioen i kjøkkenet og det var en sjelden lydhør forsamling.

Da Konrad flyttet kjøpte Olaf ny radio på Hjelseng. Nyhetene ble viktig utover tredvetallet og radioen ble viktigere og viktiger som informasjonskanal. Særlig da andre verdenskrig nærmet seg og krigen i Finland raste som verst.

På tredvetallet samlet “Lyktemannen” alle rundt radioen på kjøkkenet

Under krigen var det forbudt å ha egen radio og alle måtte levere denne fra seg. Olaf Hjelseng leverte sin på By som var det stedlige mottaket.  Han hadde en pappeske rundt den og det skulle vise seg å være et heldig valg. De fleste hadde den i en trekasse. Disse ble satt nederst og pappkassene øverst. Ved henting etter krigen viste det seg at de underste var full av mugg, mens de som sto øverst hadde klart seg godt.

På Hjelseng fikk de sin informasjon under krigen fra Barhaugen. Der hadde Hågen radio. Hågen var en uredd kar og hadde radioen stående på en stol med buksa si slengt over, gjennom alle krigsårene.

En Tandberg Radio Sølvsuper 4 var på 50- og 60-tallet samlingspunktet på Hjelseng der den sto ute på kjøkkenet i trønderlåna.  Ny pris var kr 458,- da den kom for salg i 1946.