Bildet er tatt fra "trøa" nord for gården ca 1950. På jordene er det masse korn på staur og dette er mest sannsynlig det første året etter at de hadde kjøpt selvbinder. Kornnekene ble tredd nedover en staur, før de etter en tids tørking, ble kjørt inn på låven. Deretter utpå høsten kom treskverket til gårds og kornet ble tresket. 

Selvbinderen

En selvbinder er et gammelt redskap for høsting av korn. I utgangspunktet var det et hesteredskap, men ble etterhvert også brukt på traktor. Selvbinderen virket som en vanlig knivslåmaskin som kuttet stråene, men hadde i tillegg et sinnrikt system som automatisk bandt sammen kornet til kornbånd.

Bildet over finnes i samlingen fra gården, men navn og sted har vi ikke på disse karene.

Selvbinderen trengte to personer til å betjenes: én som passet tømmene til hestene, og én som passet på bindeapparatet. Selvbinderen ble i hovedsak overflødig da skurtreskeren ble tatt i bruk, men den er fortsatt i bruk til enkelte formål i enkelte deler av verden.

På Hjelseng ble selvbinderen overflødig og solgt da det i 1963 ble kjøpt ny slepetreske. Den var av typen Activ og var i drift helt til sluttet på 80-tallet. Jon hadde da vært rundt på hele Stjørdal og tresket for de som ikke hadde treske selv. Særlig var dette på 60- og starten på 70-tallet.