Skiferindustrien i Stjørdal

For 100 år siden var bryting av skiferstein til taktekking og heller en betydelig industri i Stjørdal. Idag ligger de gamle skiferbrudene øde og forlatt. Å bruke skiferstein til tekking av tak er ikke av gammel dato her i landet.

 I 1893 oppgis det at årlig produksjon i Stjørdal er på 250 000 takstein. De viktigste avsetningssteder er kyststrekningen, Kristiansund, Ålesund og til dels Bergen, videre Nordland og Trondheim samt omliggende bygder. Nøyaktig hvor mange mann som var i arbeid vet man ikke, men det var en viktig tilleggsnæring på mange gårder i dalføret. Det var vanligvis opphold i onnene, og når temperaturen om vinteren ble for lav, fordi skiferstein i enkelte brudd ble vanskelig å bryte ved temperaturer lavere enn minus 4 grader.

Hyllberget - skiferuttak på Hjelseng

På Hjelseng ble det tatt ut skifer flere steder, men det største bruddet var oppe i Hyllberget. Bruddet var delt mellom de to Hjelsenggårdene.

Det antas at den daglige tilvirkningen pr. mann lå på 26 til 27 stein, i gjennomsnitt. Malen og steinen er fra tiden oppe i Hyllberget.

Da Ålesund brant i 1904 trengtes det store mengder skifer til gjennoppbyggingen av byen, og en del av steinen som ble fraktet dit kom fra steinbruddet Hyllberget ved gården. Skiferen ble kjørt ned på Halsen og fraktet med båt ut fjorden fra Tangen. En god del skifer endte også opp på tak i Trondheim.

Ole Andreas Olsen Hjelseng (1862-1947) var en såpass stor leverandør av skifer til gjennoppbyggingen av Ålesund, at han ble invitert med på tur til mørebyen.
....... den gang sikkert en stor begivenhet !

Ålesund brenner.

Den 23. januar 1904 kom det første brannsignalet inn til brannstasjonen i Ålesund. 1 døgn etter var 850 hus borte og det var bare rundt 230 hus som stod igjen innenfor bygrensene.

Gjenoppbyggingen av byen kom i gang for fullt ut på høsten 1904, og allerede tre og et halvt år etterpå i 1907, var mesteparten av den utbrente bykjernen gjenreist. Over 300 hus i mur ble oppført og mange av disse med sterke innslag av tidens moderne stil, art nouveau eller jugendstil.

.... og noen av dem hadde tak fra Hyllberget !

Grand hotell Molde
Hotellet sto på Grandvegen vest for Moldegård.

I artikler lagret hos Romsdalsmuseet står det bl.a at Grand Hotell Molde ble bygd med skifertak fra Stjørdalen. Ref: Pensjonert førstekonservator Bjørn Austigard

Hotellet eksisterte i åra 1885-1919.