Allerede i 1739 kom det en forordning som slo fast at barna hadde "skolerett og skoleplikt". Skolestellet lå under prestene, og alt var avhengig av hvor interessert presten var i skolestell og opplysning. Det var 7 skoledistrikt med hver sin lærer. Meråker, Lånke og Skatval var hvert sitt distrikt. Værnes og Hegra var delt i 2 distrikt. Delinga var slik at Værnes sogn nedenfor Bjørdalen, og gårdene på Skatval til og med Lille-Valstad var et distrikt. Gunhild Olsdatter Vifstad. På Hjelseng er det bevart et "linhekkel" som visstnok var Ivers forlovelsesgave til Gunhild (legg merke til de utskjærte hjertene). Et "mangeltre" med begges initialer finnes også. En gang iløpet av oppveksten må Gunhild ha hatt muligheten for skolegang. Skoleskrinet hennes er bevart, og på fronten av skrinet kan man såvidt se initialene hennes (G.O.D.V)

På museet finner vi også kritt-tavla til hennes sønn Ola (Fossli-Ola) Skole i tidligere tider. Til og begynne med gikk skolen på omgang i distriktet, og da gjerne på de største gårdene. Jevnt over kunne det bli 8 uker skolegang i året, men ofte mindre. Viktig arbeid heime var gyldig fraværsgrunn, og fraværet var stort......... Disiplinproblemer fantes også i skolen dengang. Ymse straffemetoder ble benyttet - lugging, ørefiker og bjørkeris. Linjalen var ofte i bruk, med smekk over fingertuppene, men det hendte også at læreren tapte............
Det fortelles om en gutt som gjentatte ganger ba om å få gå på do, men læreren sa nei. Da gikk gutten fram til bordet hvor læreren satt, og pissa der - læreren våget ikke gi ham juling ettersom gutten var så stor og sterk.......

Skoledagen var lang og det var nødvendig for at barna kunne få et minimum av undervisning. I 1801 er den daglige undervisningstida satt til 12 timer...... Fra 1774 kom det store forbedringer, og i 1835 var de 7 skoledistrikta økt til 19, med en lærer i hvert distrikt, og fast skole på Moksnes. K