Skoleskrinet til Gunhild Olsdatter Vifstad
Gunhild ble født i 1802 og i løpet av oppveksten må Gunhild ha hatt muligheten for skolegang. Skoleskrinet hennes er bevart, og på fronten av skrinet kan man såvidt se initialene hennes (G.O.D.V)

Kritt-tavlen ved siden av tilhørte hennes sønn Ola (Fossli-Ola)

Gunhild Olsdatter Vifstad
Født: 1802
Død: 1866

Foreldre:

Kari Persdatter Lille-Valstad
Ola Olson Ree

Gunhilds mor, Kari Persdatter Lille-Valstad, var gift to ganger. Første ekteskap var med Ola Johansen Vifstad. Da han døde i 1795, giftet hun seg med Gunhilds far - Ola Olson Ree (1754-1833), og de dreiv gården Vifstad fram til 1824, da Gunhilds halvbror Johan kjøpte farsgården.

Ekteskap:
I 1829, da Gunhild var 27 år gammel, giftet hun seg med Iver Endresen Ven (1788-1848). Året før kjøpte han gården Fosslia av Augustinus Mathisen.

På Hjelseng er det bevart et "linhekkel" som  var Ivers forlovelsesgave til Gunhild (legg merke til de utskjærte hjertene). Et "mangeltre" med begges initialer finnes også.

Gunhilds mann, Iver Endresen Ven døde i 1848. Som enke på Fosslia førte Gunhild sak med Knut Husbye om et jordstykke - Rønningen - som var en plass under gården. Ved underrettsdom 22.mai 1857 stadfestet overretten at Knut hadde krav på å få 2 ort om året. 1861 gav Gunhild sin sønn Endre Foslien skjøte på gården for 1000 spesidaler.

Den ene datteren, Karoline, ble gift på Hjelseng. Berit ble gift med Peder O. Folvik, og sønnen Ola fulgte med sin søster til Hjelseng. Gunhild døde i 1866, 64 år gammel.


Skole i gamle dager

Allerede i 1739 kom det en forordning som slo fast at barna hadde "skolerett og skoleplikt". Skolestellet lå under prestene, og alt
var avhengig av hvor interessert presten var i skolestell og opp- lysning. Det var 7 skoledistrikt med hver sin lærer. Meråker, Lånke og Skatval var hvert sitt distrikt. Værnes og Hegra var delt i 2 distrikt. Delinga var slik at Værnes sogn nedenfor Bjørdalen, og gårdene på Skatval til og med Lille-Valstad var et distrikt.

Til og begynne med gikk skolen på omgang i distriktet, og da gjerne på de største gårdene. Jevnt over kunne det bli 8 uker skolegang i året, men ofte mindre.

Viktig arbeid heime var gyldig fraværsgrunn, og fraværet var stort.........