Tomas Kingo´s salmebok
Trykt i Københagen 1746.

Om boken står det på de første sidene:

"Den overordnede nye Kirkesalmebok etter Hans Kongelige Majesteds allernådigste befaling, av de fornemste Gudelige i København.   Til Guds tjeneste på søndagene, derefter bededagene og til annen Gudelig bruk i kirken uti Danmark og Norge av gamle åndelige sanger.  

Ordentlig innrettet og flitteligen igjennomsett, og med mange nye sanger, forbedret og i ligemåde efter Kongelige befalinger til trykken befordredes." 

Av Tomas Kingo, Biskop uti byens stift. 

Trykt i Københagen 1746. 

"På Svend Andersen Braasbyes bekostning, privigerede Bokhandler og Bokbinder uti Trondhjem, og findes hos hannem tilkjøbs." 

På første side er det skrevet for hånd:

" Denne salmebog tilhøre Iver Endresen Vennen." 

Iver  var i følge bygdebøkene en uvanlig dugende mann, som både snekker og smed.   Beslaget på denne bøken antas å være smidd av Iver.

Mange gjenstander her på gårdsmuseet bærer hans initialer eller navn. Han var også medlem av Stjørdal herredsstyre mellom 1842 og 1845. 

Iver Foslien døde i 1848,  60 år gammel.