Toppstuggu. Husene vi ser på bildet under ble oppført under krigen. Toppstuggu
til høyre ble satt opp i 1943 av Ingrid og Henry Dybvad. Rundt 1950 tok David Myran over
før kommunen kjøpte eiendommen i siste halvdel av 50-tallet. Huset “endte sine dager” i
1966 da brannvesenet brukte huset til brannøvelse.
Huset til venstre på bildet ble satt opp av Rolf Johansen. Senere ble dette tatt over av ‘
? Mikkelsen. Huset ble revet på midten av 50-tallet.