På femtitallet ble Stjørdal Kommune eier av Toppstuggu og Nils August Holm sammen med kona Maria ble leietagere. Nils August Holm var født i Trondheim 1.juni 1894 og etter et omflakkende liv endte han opp i Toppstuggu. Kona het opprinnelig Anna Marie Holm og var født 1. juni 1900.

I ettertid er det mange historier som verserer fra denne tiden. Ofte med et humoristisk tilsnitt, men som bak skjuler mye vondt og tragisk. De eldste var nok «herdet» men for barna som ofte sto midt i det, ble det svært belastende. Hverdagen var preget av alkohol og det var ikke sjeldent det endte med ufred. Særlig var dette tilfelle de gangene det kom besøk og selv om det sikkert startet hyggelig endte det ofte med tilkalling av politi osv.

På Hjelseng ble de godt kjent med familien på godt og vondt. Holm kunne komme på nattens tid for å få hjelp. Det var ikke lagt inn telefon i hytta så han kunne komme nedover for å få ringt til lensmannen eller så kunne det være situasjoner der han ikke turde være hjemme lenger.
På dagtid var det spørsmål om bestilling av drosje. Veien var ikke av beste standard den gang så både start og ankomst for Stjørdalsturen endte på trappa nede i gården.

Det eneste vi har igjen på gården av ting etter Holm, er duken som er avbildet. Bak denne knytter det seg en av de mange episodene som etterhvert har fått et noe humoristisk tilsnitt, men som i seg selv var alvorlig nok og slettes ikke like morsom for de involverte.
Holm hadde brønnen sin på venstre side av veien ca 50 meter ovenfor huset, langs med “Hansgalan”. Brønnen lå i veikanten, såvidt innpå dyrkamarka hvor det ofte var dyr på beite. Ole hadde satt opp strømgjerdet som vanlig dette året, og tråden gikk akkurat over brønnen. Holm var nok ikke like oppmerksom hver gang så da han ved en anledning skulle hente vann, og hadde bøtta og hendene nede i vatnet, kom han samtidig bort i strømgjerdet. Det er grunn til å tro at dette gjorde voldsomt inntrykk !!

Holm kom direkte nedover til gården og gav høylydt uttrykk for at rette vedkommende som hadde satt opp gjerdet, måtte vente seg et kraftig oppgjør.... Med Holms bakgrunn var det ikke særlig fristende for Ole og stå fram.
Istedet ble Jon megler og forsøkte å roe situasjonen ned. Kjøp av duken til en noe høy pris, ble en viktig del av premissene for at freden ble gjenopprettet.

Maria døde i 1968 og Nils August Holm i 1976. Brannvesenet brukt hytta til øvelse etterpå og tomtas ble videresolgt tidlig på 70-tallet.